Home


There is no absolute master; you are always both pupil and master at the same time. The master teaches others, but he also learns with them.
- The Dogon

General Books

Swahili for Wageni is a guide containing basic Swahili words and phrases

Swahili for Wageni is a guide containing basic Swahili words and phrases. It is compiled in such a way to make Swahili accessible for a visitor to get around or for a expat moving to East Africa to start learning Swahili.

Instead of a cumbersome book it is easy to carry and easy to “fold” through to find the words you are looking for.

300mm x 400mm gloss paper 128g, printed both sides and folded to 10cm x 10cm, packed 12 per box. The box (10cm x 10cm x 5cm) also serves as a display unit on the counter or shelves.

Genealogie van Jan en Carlina Scheepers van Rietvlei, Swartruggens Transvaal (Noord-Wes)

Die eerste volledige publiksaie van die genealogie van Jan en Carlina Scheepers van Rietvlei, Swartruggens.

Inleiding:
• Die Scheeperse van toe tot nou.
• Die ontwikkeling en samestelling van Familiename en Familiewapens.
• Die eerste aankomeling in Suid Afrika.
• Historiese gebeure in Suid Afrika waarby Scheeperse betrokke was.
• Die ontstaan van die dorp Swartruggens.
• Stamvader en-moeder met inligting oor hulle 8 kinders tot vandag.

My dank aan die nog lewendes met wie ek kon kontak maak, wat inligting verskaf het.

Elke Scheepers nasaat van die twee grootouers is opgespoor.

Aantal nasate: 1226

Tegniese inligting:
Grootte: 210mm x 297mm (landskap)
Aantal Bladsye: 152 (voorlopig)
Aantal fotos: 212
Volkleur regdeur
Saamgestel deur: Hanna Kloppers
Medewerkers: Dries en Sussie Dreyer
Navorsing; vooraf inligting: Sas Kloppers

Navrae: Hanna Kloppers, sel nommer 082 895 1293