Home


There is no absolute master; you are always both pupil and master at the same time. The master teaches others, but he also learns with them.
- The Dogon

Genealogie van Jan en Carlina Scheepers van Rietvlei, Swartruggens Transvaal (Noord-Wes)

Die eerste volledige publiksaie van die genealogie van Jan en Carlina Scheepers van Rietvlei, Swartruggens.

Inleiding:
• Die Scheeperse van toe tot nou.
• Die ontwikkeling en samestelling van Familiename en Familiewapens.
• Die eerste aankomeling in Suid Afrika.
• Historiese gebeure in Suid Afrika waarby Scheeperse betrokke was.
• Die ontstaan van die dorp Swartruggens.
• Stamvader en-moeder met inligting oor hulle 8 kinders tot vandag.

My dank aan die nog lewendes met wie ek kon kontak maak, wat inligting verskaf het.

Elke Scheepers nasaat van die twee grootouers is opgespoor.

Aantal nasate: 1226

Tegniese inligting:
Grootte: 210mm x 297mm (landskap)
Aantal Bladsye: 152 (voorlopig)
Aantal fotos: 212
Volkleur regdeur
Saamgestel deur: Hanna Kloppers
Medewerkers: Dries en Sussie Dreyer
Navorsing; vooraf inligting: Sas Kloppers

Navrae: Hanna Kloppers, sel nommer 082 895 1293

Majuba Gedenkboek

majuba-web

Majuba Gedenkboek. Standaard uitgawe. Beperkte oplaag van 1000  genommerde kopieë. R900.00

 

majuba 2

Majuba Gedekboek. Luukse uitgawe, beperk tot 100 genommerde en getekende  kopieë. R1500.00

WH Coetzer stillewes/Still lifes.

WH Coetzer stillewes/Still lifes. Bronze Edition. Limited to 80 numbered  copies ,bound in buffalo leather with embossed image of WH Coetzer by Isa Steynberg-Wiechers in bronze on cover.

R3500.00

 

wh c web

WH Coetzer 80. Standard Edition. Limited to 1000 copies. Numbered. With jacket. Included is a self-portrait signed by Coetzer.

R 1,500